top of page
Dramatic Dance

"Energi følger tanke."

Flow & Peakperformance

Ønsker du å være helt tilstede i det du gjør?

Glemme tid og sted?

Være oppslukt i en kreativ sone?

 

Flow er den kreative tilstanden du er i når du er så engasjert at du glemmer tid og sted. Flow kan påvirke effektivitet, produktivitet og resultater på en positiv måte. Det hører inn under positiv psykologi som er inspirert av kognitiv og humanistisk psykologi. 

 

Når du er i flow presterer du best både i arbeidssituasjoner og i prestasjonsarbeid. Du har kanskje opplevd å opptre eller prestere eller glemme helt tid og rom og være i denne tilstanden av enhet. 

 

   For å kunne oppnå peak performance:

  • indre motivasjon

  • full konsentrasjon 

  • enkel regler om hvor man vil

  • kompetanse som matcher utfordringen

  • få tilbakemeldinger

 

Ønsker du å finne flow i jobben din eller privat? 

Ta kontakt for en gratis uformell samtale.

bottom of page