top of page
Image by Nikola Jovanovic

"coaching is unlocking a person's potential

to maximize their growth."

-j. whitmore

Hva er coaching?

Profesjonell coaching er en samtaleform og en endringsprosess som er med på å sette og nå mål slik at du finner gode løsninger på utfordringene dine. Vi tar deg fra nåværende tilstand til ønsket mål, enten det er i jobben eller på det private plan. I coaching er det du som setter agendaen! 

 

Vi tar utgangspunkt i at du har svaret i deg selv, og gjennom de kraftfulle teknikkene og spørsmålene får du eierskap over egne løsninger.

 

Du blir møtt med en faglig lyttekompetanse som er upartisk og etisk, og som stiller kvalitetspørsmål slik at du finner frem til ressursene dine som kan frigjøre og utvikle ditt potensial. 

Vi fokuserer på aktive og fremadrettede handlinger som vil støtte deg i å ha kommandoen over eget liv. 

Coaching kan hjelpe med å:

 • nå mål

 • frigjøre potensial

 • redusere stress

 • øke bevissthet

 • få klarhet i hva som er viktig for deg

 • fokusere på det du ønsker, ikke det du ikke ønsker

 • se utenfor boksen

 • få mestringsfølelse

 • styrke selvtillit/selvfølelse

 • komme ut av fastlåste mønstre

 • sette gode og gjennomførbare mål

 • finne ressursene dine

 • få mer energi

 • bli bedre kjent med deg selv

Jeg møter ofte mennesker som ønsker å:

 • oppnå mål 

 • endre på seg selv og sine mønster. 

 • bli mer bevisste

 • få et bedre liv

 • få klarhet og oversikt

 • håndtere stress bedre

 • komme ut av fastlåste mønster

 • få bedre selvtillit og forbedre selvbildet

 • bli sterkere mentalt

 • bli sterkere emosjonelt/følelsesmessig

 • bli klar over hva som holder dem tilbake

 • bli klar over hva som er viktig i livet deres

 • komme ut av komfortsonen og satse stort

 • tørre å stå på scenen 

bottom of page