top of page

"successful people

ask better questions,

and as a result,

they get better answers."

-a. robbins

Hva er NLP?

NLP er en moderne psykologi som ble utviklet av Richard Bandler og John Grinder på 1970-tallet.  Den bygger blant annet på kognitiv psykologi og humanistisk psykologi, positiv psykologi og modelleringsmetoder. 

NLP står for Nevro Lingvistisk Programmering. NLP er en psykoterapeutisk metode som tar utgangspunkt i hvordan vi tar inn verden rundt oss gjennom våre 5 sanser, og hvordan hjernen koder tanker, kommunikasjon og adferd. Vi har alle ulike måter å se verden på og det er i denne forståelsen av hvordan programmeringen foregår at vi finner nøkkelen til å endre overbevisninger og strategier, og oppnå nye mål.

 

De terapeutiske teknikkene i NLP er velprøvde og bygger på at vi selv er ansvarlige for våre liv og gir oss verktøy for å skape endring, motivasjon og klarhet til å nå våre mål.

En NLP coach:

  • Stiller deg høykvalitets spørsmål som er utarbeidet for at du skal kunne nå dine mål.

  • En profesjonell, etisk og nøytral samtalepartner

En NLP coach hjelper deg å: 

  • nå og sette mål

  • se nye muligheter

  • finne ressursene dine

  • bli mer motivert og handlekraftig

  • endre ubevisste mønster med velprøvde teknikker 

  • skape strategi-endringer for å frigjøre begrensninger

bottom of page